Andere activiteiten

 

In onze gemeente vinden naast de kerkdiensten allerlei activiteiten plaats.

 

Buurtochtend
Elke maand is onze kerk op de eerste zaterdagmorgen van de maand, vanaf 10.30u geopend en bent u van harte welkom voor een kopje koffie.

 

Catechisatie
Onze jongeren krijgen catechisatie-les. In de lessen wordt met elkaar overdacht wat wij geloven, ter voorbereiding op het doen van persoonlijke geloofsbelijdenis door jongeren.


Bijbelstudiekring
Met elkaar bestuderen we wat er in de Bijbel staat en wat dit voor ons persoonlijk betekent. Alle leden en doopleden die ouder dan 18 jaar zijn, zijn van harte welkom. De bijeenkomsten vinden eens per drie weken op donderdagavond plaats in het kerkgebouw.


Mannenvereniging “Guido de Brès”
Voor de mannen, ouder dan 20 jaar, is de mannenvereniging opgericht. We onderzoeken de Bijbelse- en kerkgeschiedenis. De bijeenkomsten zijn in de regel op woensdagavond eens per maand in het kerkgebouw.


Vrouwenvereniging “Lydia”
De vrouwenvereniging heeft als doel het bestuderen van Bijbelse en actuele onderwerpen en is daarnaast creatief bezig om daarmee mensen die het minder goed hebben, te ondersteunen, hetzij door het geven van bijvoorbeeld gemaakte kleding hetzij financieel door het verkopen van dingen die zijn gemaakt. De vrouwenvereniging is elke twee weken op woensdagavond in het kerkgebouw.


Jeugdvereniging “Onderzoekt de Schriften”
Jongeren van 14 tot en met 20 jaar komen eens per drie weken op zaterdagavond in het kerkgebouw bij elkaar om Bijbelse en actuele onderwerpen te bestuderen en gezellig met elkaar te zijn.


Jeugdclub “De Schakel”
De jongeren van 7 tot en met 13 jaar onderzoek samen Bijbelse en actuele onderwerpen en zijn creatief bezig om de onderlinge band te verstevigen. De jeugdclub is eens per twee weken op vrijdagavond in het kerkgebouw.


Tot slot
Tot slot is er jaarlijks voor alle gemeenteleden een barbecue bij een van de gemeenteleden thuis en rond de Kerst wordt er een maaltijd voor gemeenteleden georganiseerd.