Kerkdiensten

 

Zie de homepage voor actuele informatie.

De kern van het gemeenteleven is de kerkgang. Iedere zondag komt de gemeente twee keer samen. Regelmatig komt de gemeente ook ‘s avonds op een doordeweekse dag samen. In elke dienst staat de Bijbel, het Woord van God, centraal. Daarom staat de kansel, die ook wel preekstoel wordt genoemd, in de kerkzaal in het middelpunt.   De voorganger op de kansel, die in de dienst een gedeelte uit de Bijbel uitlegt, is daarmee voor iedereen goed zichtbaar. In de preek wordt ons duidelijk gemaakt wat God van ons vraagt in Zijn Woord, namelijk bekering. En ons wordt verteld wat God ons wil schenken door het geloof in de Heere Jezus Christus, namelijk het eeuwige leven. Wij worden opgeroepen ons leven te richten op de eer van God.

U bent van harte welkom om onze kerkdiensten bij te wonen. De kerkdiensten op zondag beginnen om 10:00 en 16:30 uur. Soms zijn de kerktijden afwijkend. Onderaan deze pagina kunt u kennisnemen van de komende kerktijden. U leest daar ook welke predikant er eventueel voor gaat.

Wellicht weet u niet goed wat u van een kerkdienst moet verwachten of hoe een kerkdienst verloopt. Op deze pagina vindt u een uitleg over de liturgie (programma) van onze kerkdiensten. U kunt hier lezen wat de bedoeling is van de verschillende onderdelen van de liturgie die wij volgen. Wij hopen van harte dat wij u een keer welkom mogen heten. De zitplaatsen in de kerk zijn vrij. Eventueel kunt u aan de koster, die achter in de kerk of op het plein bij de ingang aanwezig is, vragen of hij u een plaats aan wil wijzen.

Als u een kerkdienst bijwoont zal het u wellicht opvallen dat de vrouwen in onze kerk een hoed dragen. De reden hiervoor vinden wij in de Bijbel, in de eerste brief van Paulus die hij schreef aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 11 vers 5. Als u geen hoed heeft, voelt u zich dan niet bezwaard om de dienst alsnog bij te wonen, ook als vrouw zonder hoed bent u welkom.

Er liggen Bijbels achterin de kerk, die u vrij kunt gebruiken.

De psalmen die wij zingen tijdens de kerkdienst en het gedeelte uit de Bijbel dat wij lezen, zijn aangekondigd op de borden links en rechts van de preekstoel.

Een kerkdienst duurt bij ons ongeveer 1,5 uur.

 

Lees meer over wat er in een kerkdienst gebeurt.

 

Actueel overzicht van kerkdiensten: