Wat wij geloven

 

De Bijbel is Gods Woord en neemt bij ons een centrale plaats in. Daarom ligt de Bijbel in de kerk ook centraal in het midden, op de preekstoel.

In de Bijbel lezen we dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. De kroon op Zijn schepping was de schepping van de mens. Alles was in perfecte harmonie: het paradijs.

Doordat de mens God ongehoorzaam was, is die harmonie verloren gegaan. Als straf moest de mens sterven.

Gelukkig staat er méér in de Bijbel. God laat Zijn liefde blijken doordat Hij Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus naar de aarde heeft gestuurd. Doordat Christus vrijwillig wilde lijden en sterven aan het kruis, terwijl Hij zonder zonde was, kon Hij voor de schuld van zondaren betalen.

Iedereen heeft Jezus nodig om behouden te worden. En iedereen die gelooft dat de Heere Jezus de Enige is die voor de zonde kan betalen en dat ook doen wil, zál ongetwijfeld behouden worden. Die belofte geeft God in de Bijbel.

Vanuit onszelf gaan we niet geloven in de Heere Jezus. Het geloof wordt gegeven door Gods Heilige Geest. Wanneer wij om geloof bidden, zal het ons geschonken worden. De Heilige Geest zorgt ervoor dat mensen Gods Woord, de Bijbel, gaan begrijpen, in Christus gaan geloven en gaan leven zoals God dat wil. Gelovigen zullen wel sterven; niet meer als straf, maar om eeuwig bij God te mogen zijn.

Wilt u meer weten? Of heeft u vragen? Neem contact op.

 

Wilt u meer weten over de Bijbel? Dan bent u op de website onlinebijbelcursus.nl aan het juiste adres. Meldt u aan voor deze gratis online cursus en maak kennis met dit bijzondere Boek. Als cursist krijgt u een contactpersoon aangewezen die gedurende de cursus reageert op uw vragen.